Prevádzkovateľom webovej stránky pfp.sk je:

PFP s.r.o.
Južná trieda 78
040 03 Košice
IČO: 36 569 526

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti PFP s.r.o. https://www.pfp.sk (ďalej len "PFP") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti PFP. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. PFP zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

PFP si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti PFP alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou PFP. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti PFP.